Prace remontowe szkoły podstawowej w Ocyplu

Właśnie remontujemy poddasze byłej szkoły podstawowej w Ocyplu. Planujemy tam urządzić biuro obsługi turystycznej i regionalną izbę pamięci. Trwają prace remontowe. Na remont uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków europejskich na zasadzie refundacji. Na wykonanie remontu zaciągnęliśmy kredyt w banku spółdzielczym w Lubichowie, na który poręczenia udzielił nam Urząd Gminy w Lubichowie. Bardzo prosimy mieszkańców Ocypla, Gminy […]